Top Engineering is werkzaam in de disciplines:

 

-           Hydrauliek

-           Machine- en apparatenbouw

-           Staalbouw

-           Silo- en tankbouw

-           Solids Technology

-           Plastics Technology

 

 

Zeer brede ervaring in de hydrauliek van ontwerp tot en met werkplaatstekeningen:

 

-           Engineering powerpacks

 Tevens containered uitvoeringen

-           Piping routing

 Leidingwerk supports,

 manifolds,

 slangverbindingen en dragchains.

-           Electrical routing

 Containered oplossingen

-           Engineering staalwerk

                                cilinders

-           Hydraulische schema’s en one-line diagrams

-            

 

Machine- en apparatenbouw:

 

-           Diverse projecten in de Offshore en Onshore

-           Ontwerp

-           Samenstellingen, detaillering en werkplaats-tekeningen

-           Probleem oplossingen en productie vereenvoudiging

 

 

Staalbouw:

 

-           Werkbordessen

-           Staalconstructies en ondersteuningen voor machines en apparaten.

 

 

Silo en tankbouw:

 

-           Gas en olie industrie

-           Voedingsmiddelen industrie

 

 

Expert met de cad-programma’s Autocad en Inventor in 2D en 3D.

 

De werkzaamheden kunnen inhouse worden verricht, als mede op eigen kantoor bij Top Engineering.

Inhouse heeft Top Engineering eventueel een laptop beschikbaar om de werkzaamheden te kunnen verrichten, tegen een scherpe en marktgerichte prijs.

Niet te vergeten te vermelden dat de specifieke kennis van de opdrachtgever binnenshuis blijft!

 

De opdrachtgevers en/of klanten zijn veelal ingenieursbureaus, machinefabrieken, metaalbewerkingsbedrijven, eindgebruikers en overheidsinstellingen.